Серпень 2022

пон 1 8 15 22 29
вів 2 9 16 23 30
сер 3 10 17 24 31
чет 4 11   18Л 25
п'ят 5 12 19 26
суб 6 13 20 27
нед 7 14 21 28

1 серпня, понеділок

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Финансової звітності за перше півріччя 2022 року (п.5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419).

Закінчується термін сплати:

 • Податку на доходи фізичних осіб (оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено) за червень 2022 р. (пп.168.1.5 ст.168 ПКУ*);
 • Військового збору (оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено) за червень 2022 р. (пп.168.1.5 ст.168, п.161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ);
 • Плати за землю за червень 2022 р. (п.287.3 ст.287 ПКУ);
 • Податку на додану вартість за червень 2022 р. (п.203.2 ст.203 ПКУ);
 • Акцизного податку за червень 2022 р. (ст.222 ПКУ);
 • Рентної плати за червень 2022 р. (п.257.5 ст.257 ПКУ);
 • Єдиного податку за червень 2022 р. юридичними та фізичними особами – платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п.9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (пп.9.6 п.9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ);
 • Єдиного податку з юридичних осіб платниками четвертої групи за ІІ квартал 2022 року (пп.295.9.2 ст.295 ПКУ)

* Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2 серпня, вівторок

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин за липень 2022 р. (форма № 24-сг (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 159;
 • Звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01 серпня 2022 р. (форма № 37-сг (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 161.

4 серпня, четвер

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Звіту про товарооборот торгової мережі за липень 2022 р. (форма № 1-торг (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 148, в редакції наказу Держстату України від 15.02.2022 р. № 38.

5 серпня, п’ятниця

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Звіту про реалізацію продукції сільського господарства за липень 2022 р. (форма № 21-заг (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 165;
 • Звіту про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання за липень 2022 р. (форма № 1-зерно (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 169;
 • Звіту про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом за липень 2022 р. (форма № 51-авто (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 142.

8 серпня, понеділок

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Звіту про використання та запаси палива за липень 2022 р. (форма № 4-мтп (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 06.07.2021 р. № 176, у редакції наказу Держстату України від 19.08.2021 р. № 216;
 • Звіту із праці за липень 2022 р. (форма № 1-ПВ (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 135;
 • Звіту про заборгованість з оплати праці на 01 серпня 2022 р. (форма № 3-борг (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 136.

9 серпня, вівторок

Закінчується термін подання органам ДПС:

 • Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень 2022 р. (форма № 1-РС (місячна)), затвердженого наказом Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49;
 • Звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень 2022 р. (форма № 2-РС (місячна)), затвердженого наказом Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49;
 • Звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень 2022 р. (форма № 3-РС (місячна)), затвердженого наказом Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49;
 • Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень 2022 р. (форма № 1-ОА (місячна)), затвердженого наказом Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49;
 • Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень 2022 р. (форма № 1-ОТ (місячна)), затвердженого наказом Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49;
 • Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІ квартал 2022 року, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4, у редакції наказу Мінфіну України від 15.12.2020 р. № 773 (пп.«б» п.176.2 ст.176 ПКУ);
 • Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за півріччя 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578, у редакції наказу Мінфіну України від 09.12.2020 р. № 752, платниками єдиного податку третьої групи (п.296.3 ст.296 ПКУ);
 • Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за півріччя 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 (п.296.3 ст.296 ПКУ);
 • Податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 715 (пп.250.2 ст.250 ПКУ);
 • Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 09.07.2015 р. № 636, у редакції наказу Мінфіну України від 21.12.2019 р. № 550 (пп.2681.5 ст.2681 ПКУ);
 • Податкової декларації з туристичного збору за ІІ квартал 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 09.07.2015 р. № 636, у редакції наказу Мінфіну України від 08.05.2019 р. № 186 (пп.268.7 ст.268 ПКУ);
 • Податкової декларації з рентної плати за ІІ квартал 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719, у редакції наказу Мінфіну України від 07.11.2016 р. № 927 (п.257.1 ст.257 ПКУ);
 • Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за ІІ квартал 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 09.06.2021 р. № 332 (пп.«е» п.336.1 ст.336 ПКУ);
 • Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2022 року, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, у редакції наказу Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 467, для платників, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу (пп.49.18.2 ст.49, п.137.4 ст.137 ПКУ);
 • Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за півріччя 2022 року, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.01.2021 р. № 4 (п.3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138, пп.49.18.2 та пп.49.19 ст.49 ПКУ);
 • Финансової звітності за перше півріччя 2022 року (пп.46.2 ст.46 ПКУ; п.2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419).

10 серпня, середа

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Обстеження ділової активності промислового підприємства за серпень 2022 р. (форма № 2К-П (місячна)), затверджене наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 133;
 • Звіту про обсяг оптового товарообороту за липень 2022 р. (форма № 1-опт (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 147;
 • Звіту про виробництво промислової продукції за видами за липень 2022 р. (форма № 1-П (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 151.

12 серпня, п’ятниця

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Звіту про економічні показники короткотермінової статистики промисловості за липень 2022 р. (форма № 1-ПЕ (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 152.

15 серпня, понеділок

Закінчується термін подання органам ДПС:

 • Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень 2022 р. (форма № ЗВР-1, затверджена наказом Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13; п.7 ст.3 Закону про РРО**);
 • Довідки про використані розрахункові книжки за липень 2022 р. (додаток до Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженого наказом Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13; п.7 ст.3 Закону про РРО).

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Звіту про виконання будівельних робіт за липень 2022 р. (форма № 1-кб (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 25.06.2021 р. № 149.

** Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

18 серпня, четвер

Перегляд онлайн-семінару «Лекторій»

Інформацію щодо теми семінару, доповідачів, умов участі та реєстрації див. на сторінці події.

19 серпня, п’ятниця

Закінчується термін сплати:

 • Авансового внеску з єдиного податку за серпень 2022 р. платниками першої та другої груп (п.295.1 ст.295 ПКУ);
 • Екологічного податку за ІІ квартал 2022 р. (п.250.2 ст.250 ПКУ);
 • Збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал 2022 р. (п.57.1 ст.57, п.2681.5.1 ст. 2681 ПКУ);
 • Туристичного збору за ІІ квартал 2022 р. (п.57.1 ст.57, п.268.7.1 ст.268 ПКУ);
 • Єдиного податку за ІІ квартал 2022 р. юридичними та фізичними особами – платниками єдиного податку третьої групи (п.295.3 ст.295 ПКУ);
 • Рентної плати за ІІ квартал 2022 р. (п.57.1 ст.57, п.257.5 ст.257 ПКУ);
 • Частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІ квартал 2022 року (п.2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138);
 • Податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за ІІ квартал 2022 року (пп.«е» п.336.1 ст.336 ПКУ);
 • Податку на прибуток підприємств за ІІ квартал 2022 р. (п.57.1 ст.57 ПКУ).

22 серпня, понеділок

Закінчується термін подання органам статистики:

 • Звіту про ціни виробників промислової продукції за серпень 2022 р. (форма № 1-ціни (пром) (місячна)), затвердженого наказом Держстату України від 17.06.2021 р. № 118;
 • «Анкети обстеження економічної діяльності підприємства» (анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік)), затвердженої наказом Держстату України від 16.12.2021 р. № 311.

Закінчується термін подання органам ДПС:

 • Декларації акцизного податку за липень 2022 р., затвердженої наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14, у редакції наказу Мінфіну України від 26.09.2016 р. № 841 (ст.223 ПКУ);
 • Податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2022 р., затвердженої наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21, у редакції наказу Мінфіну України від 01.03.2021 р. № 131 (п.203.1 ст.203 ПКУ);
 • Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2022 р., затвердженої наказом Мінфіну України від 16.06.2015 р. № 560, у редакції наказу Мінфіну України від 18.02.2022 р. № 83 (п.286.3 ст.286 ПКУ);
 • Податкової декларації з рентної плати за липень 2022 р., затвердженої наказом Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719, у редакції наказу Мінфіну України від 07.11.2016 р. № 927 (п.257.1 та п.257.3 ст.257 ПКУ);
 • Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за липень 2022 р., затвердженої наказом Мінфіну України від 26.04.2022 р. № 124 (пп.9.7 п.9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Закінчується термін сплати:

 • Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за липень 2022 р. (п.1, п.6 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449, у редакції наказу Мінфіну України від 21.12.2020 р. № 790, та абзац перший п.8 ст.9 Закону № 2464***).

*** Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

29 серпня, понеділок

Закінчується термін сплати:

 • Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень 2022 р. (п.1, п.6 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449, у редакції наказу Мінфіну України від 21.12.2020 р. № 790, та абзац перший п.8 ст.9 Закону № 2464).

Закінчується термін подання органам ДПС:

 • Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за період з 01.07.2021 р. по 30.06.2022 р., затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, у редакції наказу Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 467, виробниками сільськогосподарської продукції (пп.49.18.3 ст.49 та пп.137.4.1 ст.137 ПКУ).

30 серпня, вівторок

Закінчується термін сплати:

 • Авансового внеску з туристичного збору за серпень 2022 р. (п.268.7.1 ст.268 ПКУ);
 • Податку на доходи фізичних осіб (оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено) за липень 2022 р. (пп.168.1.5 ст.168 ПКУ);
 • Військового збору (оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено) за липень 2022 р. (пп.168.1.5 ст.168, п.161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ);
 • Плати за землю за липень 2022 р. (п.287.3 ст.287 ПКУ);
 • Податку на додану вартість за липень 2022 р. (п.203.2 ст.203 ПКУ);
 • Акцизного податку за липень 2022 р. (ст.222 ПКУ);
 • Рентної плати за липень 2022 р. (п.257.5 ст.257 ПКУ);
 • Єдиного податку за липень 2022 р. юридичними та фізичними особами – платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п.9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (пп.9.6 п.9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).