ДПС: зобов’язання з податку на прибуток правонаступника не зменшується на суму «дивідендних» авансових внесків, які не враховані у зменшення податкового зобов’язання платником податку, який припиняється