13.05.2020 09:54 Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

У поточному випуску для користувачів рішень "BAS Бухгалтерія" та "BAS Бухгалтерія КОРП" представлено методику списання загальновиробничих витрат, а також способи виправлення помилок, що виникають при розрахунку собівартості.

Рекомендуємо ознайомитися з порядком ведення взаєморозрахунків із контрагентами "за договором у цілому" і "за документами розрахунків". Опубліковано методику придбання ТМЦ у постачальника з оплатою через підзвітну особу, а також методику обліку бланків суворої звітності.

Для користувачів представлено методики ведення обліку у роздрібній торгівлі, а саме: реалізації товарів у неавтоматизованій торговій точці; встановлення цін і переоцінки товарів у роздрібній торговій точці при обліку по продажній вартості; розрахунку торговельної націнки; розрахунків платіжними картками; обліку акцизного податку при роздрібних продажах.

Опубліковано порядок виконання операцій з рахунками непідтвердженого ПДВ у кінці періоду та методику постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування. Представлено загальний порядок нарахування та перерахування до бюджету інших (неавтоматизованих) податків.

Користувачам рішення "BAS Бухгалтерія" рекомендуємо ознайомитися з методиками виплати авансу фіксованою сумою та за відпрацьований час.

Користувачам програм "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з методикою нарахування оплати за роботу в святкові та вихідні дні.

Для користувачів "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Бухгалтерія КОРП" корисною для ознайомлення буде методика введення початкових залишків за розрахунками з працівниками.

Користувачам рішення "BAS Бухгалтерія КОРП" також рекомендуємо ознайомитися з порядком та прикладами відображення відпустки для догляду за дитиною та оплати за надурочну роботу, з методикою обліку права на відпустку, введення і розрахунку залишків відпусток.

Для користувачів рішень "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством" представлено порядок внесення залишків заборгованостей по комісійній винагороді, а також відображення операцій комісійної торгівлі при обліку у комітента.

Опубліковано методику відображення збирання (розбирання) товарів та актуалізовано методику проведення ремонту основних засобів.

Повний перелік нових матеріалів наведено в розділі "Нові матеріали розділу"

<<< Назад