03.07.2020 14:55 Оновлено матеріали довідника «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» у розділ «Витрати» додано новий підрозділ «Витри за необмінними операціями», в якому наведено інформацію про елементи та економічну суть витрат за необмінними операціями, визнання в обліку, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, аналітичний облік та відображення у звітності.

<<< Назад