08.07.2020 09:40  Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

У поточному випуску користувачам рішень "BAS Бухгалтерія" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з методиками введення початкових залишків незавершеного виробництва.

Також для користувачів представлено загальну методику нарахування амортизації необоротних активів та наведено приклади нарахування амортизації за методами, що передбачені П(С)БО 7.

Цікавими для ознайомлення будуть методики включення послуг внутрішніх підрозділів до собівартості продукції та надання послуг виробничого характеру контрагентам.

Рекомендуємо ознайомитися з описом типових помилок обліку, що впливають на коректність відображення взаєморозрахунків з контрагентами, та методикою аналізу термінів виникнення заборгованості на певну дату.

Опубліковано механізм заповнення податкової накладної номенклатурним складом пропорційно сумі зобов'язань і тільки за обраною номенклатурою. Описано нюанси оформлення операції надання послуг нерезиденту на території України.

Користувачам рішення "BAS Бухгалтерія" рекомендуємо ознайомитися з методиками нарахування доплати за роботу у вечірній і нічний час, обліку депонованої заробітної плати та утримань (аліменти, профспілковий внесок та ін.), а також виплати заробітної плати співробітникам організації із відображенням перерахування податків і внесків.

Користувачам програм "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з методикою нарахування співробітникові окладу і відрядного заробітку.

Для користувачів рішень "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством" актуалізовано методики нарахування амортизації необоротних активів.

Повний перелік нових матеріалів наведено в розділі "Нові матеріали розділу"

<<< Назад