Лекторій

Відеозаписи лекцій

Дата Тема Відеозапис
21.02.2024

Семінар "Лекторій": Податок на прибуток за рік: складання податкової звітності

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла про правила подання та заповнення декларації з податку на прибуток: строк, форма, правила подання, правила заповнення декларації – рядок за рядком (шапка декларації; які дані фінзвітності переносимо до декларації, типові помилки заповнення рядка 01 та 02 декларації за рейтингом податківців, які відхилення в округленні допустимі, методрекомендації перевірок ДПС; різниці (рядок 03), відмова від різниць, Додаток РІ та приклади розрахунку різниць).

Криворучко Валентина (методист ІТС) відповіла на актуальні питання заповнення декларації з податку на прибуток за рік у програмах для автоматизації бізнесу.

Абрашина Олена (методист Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу) розповіла про заповнення декларації з прибутку після переходу з ЄП 2% у програмах для автоматизації бізнесу: основні особливості заповнення Декларації після переходу з ЄП 2%, нарахування податкової амортизації за час перебування на ЄП 2%, нарахування перехідних різниць після переходу.

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла про різниці за "фінопераціями" та перехідні різниці (різниця за штрафами, пенями, неустойками; різниця за подарунками, безповоротною фіндопомогою; різниця за роялті; різниця за придбаннями у неприбуткових організацій; різниця за грантами; процентна різниця; нові перехідні різниці за операціями "з єдиного податку – на загальну систему"), Додатки (АВ, ЗП, ПН, ПП, ВП, МПЗ, КІК, ОВ, ФЗ), сплата податку та податкове навантаження, відповідальність.

07.02.2024

Семінар "Лекторій": Річна фінзвітність – 2023. Головні акценти складання та подання

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) детально зупинилась на складі та правилах подання фінансової звітності за 2023 рік: перевірка статусу підприємства для звітності за 2023 рік, обрання комплекту звітності (мікро, малі, середні, великі); як правильно відобразити у звітності перехід в іншу групі, які особливості бухгалтерських та звітних процедур, коли слід відображати зміну облікової політики; оприлюднення фінзвітності (хто зобов'язаний, які особливості воєнного звітування); акценти складання окремих форм фінзвітності (про що варто пам’ятати, складаючи баланс, ф.2, ф.3 та ф.4); примітки до фінзвітності (ф.5 і не тільки; яка інформація є обов’язковою до розкриття).

Криворучко Валентина (методист ІТС) описала порядок оформлення завершальних операцій закриття місяця у типовому рішенні "BAS Бухгалтерія".

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) розповіла про бухпроцедури при закритті року: базові бухпроцедури в кінці року(класифікація, оцінка, визнання активів та зобов'язань, їх вплив на фінрезультат та об'єкт оподаткування (переоцінки, нарахування резервів та забезпечень, дисконтування, курсові різниці, списання заборгованостей)); річна інвентаризація (чи вірно враховані всі моменти в обліку та звітності); відображення відстрочених податків, вплив на показник нерозподіленого прибутку, відстрочені податки та збитки (як закрити проведення); події після дати балансу (як врахувати, чи треба коригувати звітність необхідні розкриття інформації); фінзвітність як додаток до Декларації (що кажуть податківці про відповідальність у разі неподання/подання за "не тією" формою; яка фінзвітність насправді цікавить податківців).

16.01.2024

Семінар "Лекторій": Законодавчі новації 2024 року: огляд змін

Целуйко Ольга (лектор-практик, більше 20 років роботи головним бухгалтером і фінансовим директором, автор численних публікацій в фахових бухгалтерських виданнях) розповіла про зміни до бухгалтерських стандартів і перегляд облікової політики: перегляд строку корисного використання ОЗ на дату балансу; перегляд ліквідаційної вартості ОЗ; чи може ліквідаційна вартість ОЗ бути нульовою; перегляд ліквідаційної вартості нематеріальних активів; бухоблік орендних операцій, скорочення критеріїв фінансової оренди (НП(С)БО 14); зміни щодо обліку операційної оренди у орендодавця; зміни в бухоблік фінансової оренди у орендаря; зміни в бухобліку фінансової оренди у орендодавця; бухоблік запасів (що врахувати в обліковій політиці–2024); зміни в облікових оцінках або в обліковій політиці (що врахувати на 2024 рік); встановлення критеріїв суттєвості; вплив облікової політики на податковий облік з податку на прибуток та ПДВ. Також описала практичні аспекти проведення перевірок після скасування мораторію: позапланові документальні перевірки (підстави для проведення); звіряння з контрагентами по ланцюжку постачання; податкові запити (коли очікувати, які наслідки у разі не надання відповіді, надання формальної відповіді); планові документальні перевірки; рівень податкового навантаження, як підстава для перевірок; на які перевірки встановлено мораторій; за який період можуть перевірити, скасування призупинення податкових строків давності; практика проведення фактичних перевірок; перевірки в сфері ЗЕД; перевірки при ліквідації юрособи та припиненні ФОП, чи можна закрити ФОП без перевірки.

Хорошун Катерина (методист ІТС) розглянула сервіси ІТС, доступні користувачам програм для автоматизації бізнесу.

Целуйко Ольга (лектор-практик, більше 20 років роботи головним бухгалтером і фінансовим директором, автор численних публікацій в фахових бухгалтерських виданнях) розповіла про податок на прибуток та ПДВ (закриття року та підготовка до подання звітності): Декларація з податку на прибуток (форма звітності, строки надання, особливості заповнення та формування показників з урахуванням змін, нові різниці; як податківці перевірятимуть достовірність нарахування та сплати податку прибуток та ПДВ; аналіз фінансової звітності і розрахунок критеріїв для планових перевірок; підготовка до річної звітності (відображення результатів інвентаризації, списання заборгованостей, коригування резервів та забезпечень); прощення боргів, особливості списання заборгованостей ФОП, контрагентів з рф; роль бухгалтерської первинки, витрати по запізнілим документам; перевірка бухгалтерського фінрезультату для цілей складання Декларації з податку на прибуток; зміни у правилах реєстрації ПН/РК, чи можна розраховувати на автоматичне розблокування ПН/РК; річний перерахунок ПДВ (які операції вимагають проведення перерахунку, як розрахувати новий коефіцієнт); як заповнити РК до зведених ПН; як заповнити Декларацію з ПДВ.

 

Архів за 2023 рік

Архів за 2022 рік

Архів за 2021 рік

Архів за 2020 рік

Архів за 2019 рік

Архів за 2018 рік