Лекторій

Відеозаписи лекцій:

Дата Тема Відеозапис
28.04.2021

Семінар "Лекторій": Облікова політика + первинні документи: типові помилки – шляхи вирішення

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла що таке облікова політика, чи обов’язково складати наказ про облікову політику, чи треба затверджувати облікову політику рішенням загальних зборів учасників (засновників) чи достатньо аби наказ підписав директор, чи треба щороку затверджувати облікову політику, якщо на підприємстві працює лише один директор – чи треба затверджувати наказ про облікову політику. Описала відповідальність за відсутність затвердженої облікової політики та ризики відсутності затвердженої облікової політики. Розповіла про зміни в наказі про облікову політику та як оформити зміни у наказі про облікову політику, про правила складання наказу про облікову політику, які положення не варто зазначати, які положення прописують в наказі про облікову політику щодо: плану рахунків (використання класу 9 є обов’язковим, чи використовувати субрахунок 316); вибору форм фінзвітності "малюками" (зміни у НП(С)БО 25 та НП(С)БО 1); бухобліку ПДВ; меж суттєвості; несуттєвих помилок та їх невиправлення; основних засобів, необоротних активів, запасів; резерву сумнівних боргів; створення резервів та забезпечень; методики дисконтування довгострокової кредиторської та дебіторської заборгованості (через зміни у П(С)БО 10 та П(С)БО 11, що працюють з 29.10.2019 р.); розрахунку курсових різниць; витрат підприємства (перелік витрат майбутніх періодів, перелік статей, що формують виробничу собівартість); відображення операцій за запізнілими первинними документами тощо. Описала особливі правила для мікропідприємств, єдинників та неприбуткових організацій та перехід з мікро- у малі – як змінити облікову політику.

Щербина Юлія (керівник проектів FlyDoc, компанія "СОФТКОМ") розповіла про ефективний обмін документами з систем автоматизації бізнесу.

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла про первинні документи (типові помилки і судова практика): який документ є первинним та коли рахунок-фактура може бути первинним документом (як довести реальність операції; значення первинного документа для податкового обліку; дата складання (чи можна складати первинний документ на будь-яку дату; чим загрожує складання первинки не під час господарської операції чи відразу по її завершенню, а пізніше; яка дата податкових зобов’язань з ПДВ за послугами, якщо акт складено пізніше дати надання послуг; що з податковим кредитом в такій ситуації); хто може складати та підписувати первинні документи (чи треба затверджувати перелік таких осіб; чи може особа підписувати первинні документи будучи у відпустці, відрядженні; чи можна використовувати символ (ꞌ) в ситуації, коли документ підписує особа, яка заміняє відповідальну). Описала обов’язкові реквізити (типові помилки та судова практика): назва документа (форми); дата складання; назва підприємства; зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру (чи можна при наданні послуг обійтись загальними фразами, чи треба розшифровувати; рекомендації суддів та позиція Мінфіну; чи можна вказувати спецкоди (партномер) товарів, а не їхні назви); посади осіб, відповідальних за здійснення госпоперації і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що надають змогу ідентифікувати особу (чи можна використовувати факсиміле). Описала які помилки в реквізитах не є значними (коли первинка з помилками не втрачає свого статусу) та що каже суд; запізнілі первинні документи (рекомендації в обліку, роз’яснення Мінфіну та ДПСУ), відсутність первинного документа (як можна довести наявність операції, актуальні судові рішення); чи треба складати первинний документ на курсові різниці. Описала бухгалтерську довідку – у яких випадках вона складається, коли її застосування може вберегти від питань контролерів та електронні документи (що вважати датою їх оформлення.

14.04.2021

Семінар "Лекторій": Декларація з податку на прибуток за 1 квартал 2021: нова форма, нові правила

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла хто має звітувати з податку на прибуток за 1 квартал 2021 р. (якщо дохід менше 40 млн, але більше 20 млн – чи треба подавати декларацію за 1 квартал 2021 р.). Детально зупинилась на новій формі Декларації з податку на прибуток, описала правила заповнення декларації – рядок за рядком з урахуванням змін 2021 р.: які дані переносимо у рядок 01 та 02 декларації з фінзвітності, типові помилки при перенесенні. Розповіла про різниці та Додаток РІ в новій редакції: які різниці в квартальній декларації не враховуємо (бо вони річні), але "в умі тримаємо"; які різниці "відпали" завдяки Закону № 1117, приклади розрахунку різниць. Описала перенесення збитку минулого року як різниці, розповіла про особливості заповнення додатка ПП. Описала амортизаційну різницю, прискорену амортизацію – останні роз’яснення контролерів, навела випадки призупинення амортизації та різницю за продажем та ліквідацією основних засобів. Розповіла про різницю за штрафами, пенями, неустойками. Описала податкові штрафи, штрафи інших контролюючих органів, чи треба на штрафи за самовиправлення помилок збільшувати фінрезультат до оподаткування. Описала різницю за безповоротною фіндопомогою, подарунками ("карантинні" подарунки – пільга не діє у 2021 р.), різницю за безнадійною дебіторською заборгованістю ("карантинні" особливості розрахунку строку позовної давності), різницю за резервами, різницю за списанням податкового боргу, нову різницю за бюджетними грантами; різницю за роялті; різницю за операціями без ділової мети (у 2021 р. не застосовується) та оновлену процентну різницю за запозиченнями.

Криворучко Валентина (методист ІТС) розповіла про заповнення декларації з податку на прибуток за 1-й квартал 2021 року у програмах для автоматизації бізнесу: загальний порядок, нововведення та приклади заповнення деяких різниць у додатку РІ.

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) зупинилась на фінзвітністі як додатку до декларації: описала ризики неподання фінзвітності, або подання не за своєю формою; чи можуть через неподання фінзвітності з декларацією з податку на прибуток віднести до ризикових платників ПДВ; навела особливості "повторного" подання фінзвітності за 2020 р. для середніх та великих підприємств, які зобов’язанні оприлюднювати фінзвітність з аудиторським висновком. Описала типові помилки та розповіла про нові рядки Додатку АМ. Розповіла про зміни у визначенні дивідендів ("конструктивні" дивіденди) та чи треба відображати дивіденди, виплачені фізособам, в додатку АВ. Розповіла про Додаток ЗП (зменшення податку на прибуток). Детально зупинилась на Додатку ПН в новій редакція (описала податок на репатріацію – змінені правила; чи мають подавати додаток ПН платники єдиного податку, неприбуткові організації якщо у них були виплати доходів нерезидентам-юрособам; відповідальність за невідображення в декларації сплаченого податку на доходи нерезидентів). Описала Додаток ВП та виправлення помилок поточною декларацією. Розповіла про типові помилки при заповненні декларації з податку на прибуток та навела роз’яснення контролерів. Описала відповідальність за неподання декларації, заниження податку на прибуток та несвоєчасну сплату, а також нові розміри штрафів та "карантинні" послаблення.

31.03.2021

Семінар "Лекторій": Зарплатні податки: нова форма звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Бикова Ганна (консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання звітності, автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор книжок, лектор семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань) описала єдину "зарплатну" звітність – ЄСВ, ПДФО та ВЗ у одному податковому розрахунку: ознайомила із новою формою звіту і дала поради щодо його складання від податківців; розсказала про перший звітний період. Нагадала про старі форми Звіту з ЄСВ та форми 1ДФ - до якого числа вони діють і чи можна буде виправити помилки минулих періодів.

Хорошун Катерина (методист ІТС) описала зміни в обліку військового збору у програмах для автоматизації бізнесу та порядок підготовки до формування об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ.

Косий Вадим (директор компанії "ФРЕДО") розповів про FREDO Звіт – зручний та швидкий сервіс подачі об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ і FREDO ДокМен – обмін первинними документами без проблем.

Бикова Ганна (консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання звітності, автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор книжок, лектор семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань) розповіла про типи єдиної "зарплатної" звітності "Довідковий", "Новий звітний" і "Уточнюючий": Довідковий" тип нової єдиної звітності (для чого він потрібен і як часто його треба складати; ФСС вже заявив, що без подання такого "довідкового" звіту лікарняні та декретні не буде виплачувати); як виправити помилки в новій єдиній звітності, штрафи за помилки у "зарплатній" звітності – які діють у 2021 році та як їх уникнути.

02.03.2021

Семінар "Лекторій": ПДВ: актуальні питання та зміни-2021

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) розповів про показники ПДВ-звітності та зміни до форми податкової декларації: нова форма декларації з ПДВ (нові рядки, зміни в додатках, перший звітний період за новою формою); наслідки помилок в податкових документах; правило "першої події" та "1095 днів" (для кого є виключення); податковий кредит у СПД-платника ПДВ; ремонт застрахованого автомобіля (хто має право на податковий кредит якщо ремонт оплачено страховою компанією); виправлення помилок попередніх періодів (підстави та строки для подання уточнюючого розрахунку; коли застосовуються штрафні санкції); від'ємне значення податку у декларації & бюджетне відшкодування ПДВ: від перевірки до повернення коштів на поточний рахунок; операції з "умовного продажу" (нюанси нарахування податкових зобов’язань та заповнення рядків 4.1 (4.1.1) та 4.2 (4.2.1) декларації); пільгові операції в рядках 5.1 (5.1.1) декларації та у додатку Д5; нова "мінфінівська" УПК № 842 (умови для звільнення від оподаткування програмних продуктів).

Чухно Ірина (методист ІТС) описала методику та найактуальніші приклади складання розрахунків коригування у програмах для автоматизації бізнесу.

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) розповів про податкову накладну та РК до неї в різних ситуаціях: зміни до форми податкової накладної з 1 березня (новий реквізит – "код" ознаки джерела податкового номера); збільшення кількості рядків в податковій накладній до 99999 шт.; нові ставки ПДВ (7 % – для видовищ та готелів, 14 % (проект) – для "сільськогосподарської" продукції); порядок виправлення помилок в реквізитах податкової накладної та відображення податкового кредиту після їх виправлення; податкова накладна на "роздроблену" поставку та при отриманні часткового авансу; дата відвантаження товарів не співпадає із датою їх отримання (порядок складання податкової накладної); зведені "компенсуючі" податкові накладні; "зайва" податкова накладна та її вплив на показники звітності та СЕА ПДВ; коригування ПДВ (дата складання та приклади розрахунків коригування до податкової накладної (повне/часткове повернення товарів, зміна ціни, кількості, кодів УКТ ЗЕД, заліки та ін.)); реєстрація податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН (строки, штрафи, карантинні послаблення; постачальник не надав/не зареєстрував в ЄРПН податкову накладну: що робити покупцю?; "мінусовий" розрахунок коригування зареєстровано покупцем із запізненням – зменшення реєстраційного ліміту для постачальника; блокування реєстрації в ЄРПН (аналіз ситуацій, підготовка та подання до ДПС "розблокувального" пакету документів, в тому числі таблиці даних платника).

09.02.2021

Семінар "Лекторій": Як законодавчі зміни 2020 р. вплинуть на бізнес в 2021 р.

Кірш Олександр (Заслужений економіст України, Ph. D., член-кореспондент АЕНУ і МКА, позаштатний радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, постійний автор газети "Все про бухгалтерський облік", шеф-редактор журналу "Бухгалтер" протягом 24 років) детально зупинився на ключових податкових змінах 2020 року: зміни в оподаткуванні прибутку, підприємців на загальній та спрощеній системах, фізичних осіб; нове в ПДВ, податковому адмініструванні; нове в використанні РРО; нове в земельних відносинах; інше (нормативні акти, підзаконні роз'яснення та коментарі…).

Хорошун Катерина (методист ІТС) розповіла про сервіси ІТС для щоденної роботи: Інформаційна система ІТС, Консультації аудитора, RDI Service.

Кірш Олександр (Заслужений економіст України, Ph. D., член-кореспондент АЕНУ і МКА, позаштатний радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, постійний автор газети "Все про бухгалтерський облік", шеф-редактор журналу "Бухгалтер" протягом 24 років) описав оновлені особливості податкової оптимізації: грамотне оформлення внутрішніх документів; звичайні ціни; специфіка і важливі подробиці роботи на єдиному податку; юридичні нюанси і корисна судова практика; оптимізація витрат; доказ ділової мети; оптимізація IT-бізнесу; інші питання.

Косий Вадим (директор компанії "ФРЕДО") розповів про сервіси FREDO – зручний та надійний інструмент подачі електронної звітності, адміністрування ПДВ, електронного документообміну.

Щербина Юлія (керівник проектів FlyDoc, компанія "СОФТКОМ") описала спрощення роботи з документами за допомогою FlyDoc.

Зуєв Максим (директор компанії "Пактум") розповів про сервіс "Пактум.Контрагент" для створення карток контрагентів в системах автоматизації бізнесу

21.01.2021

Семінар "Лекторій": "Паливний" акциз: Новації, ситуації, проблеми. Як працювати в умовах невизначеності

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) описала новації акцизу, законодавчі та нормативні зміни (чергові "зимові" зміни в ПКУ – чому законодавець й досі виправляє наслідки Закону №466, "приємності" для платників акцизу, але не для всіх; особливості терміну "реалізація пального", відповідальність за проведення операцій без реєстрації, особливості податкового контролю для виявлення потенційних платників акцизного податку, хто має право на пільгове входження в систему зареєстрованих платників акцизу; власне споживання пального: особливості термінології ПКУ, практичні ризики заправляння техніки за договорами підряду; позиція податківців щодо паливного акцизу по різних ситуаціях: договори зберігання власного пального, утримання з працівників "переліміту" використаного пального, заправка в баки транспортних засобів для акцизних платників; норми природного убутку нафтопродуктів: особливості застосування, як використовувати та кого стосується; природний убуток і списання нафтопродуктів в системі СЕА; річні коригування розбіжностей в обліку системи СЕА: нові правила порядку КМУ нарешті в дії!). Розповіла про акцизні склади (технічне оснащення, відповідальність за несвоєчасне обладнання; основні вимоги до обладнання акцизних складів: дати, встановлені ПКУ та позиція податківців у зв'язку з їх несвоєчасним обладнанням; відповідальність, що стосується обладнання та звітності щодо акцизних складів: як і за що застосовується, чи є "карантинний" пільговий період; вимоги до витратомірів і рівнемірів (чим регламентовано); чи може податкова поставити під сумнів правильність обладнання рівнемірами і витратомірами акцизних складів; які акцизні склади не підпадають під обладнання взагалі, які обладнуються тільки частково; коли обладнати акцизний склад, якщо статус платника виник в 2020 році або виникне у 2021 році; хто бере на себе обов'язки обладнання в разі оренди резервуарів). Описала переміщення пального автотранспортом і пересувні акцизні склади (що нового в технічних питаннях і документальному оформленні).

Бударіна Тетяна (бізнес-аналітик, компанія We.Code) розповіла про нове рішення "BAS. Модуль обліку акцизного палива" для "BAS Бухгалтерія ПРОФ" та "BAS Бухгалтерія КОРП".

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) розповіла про дані про залишки та обіг пального в режимі "он-лайн" (чим регламентовані питання передачі даних про залишки пального до ДПСУ, відповідальність за неподання даних – з якого періоду застосовуватиметься; що таке передача даних в "автоматичному режимі", яке програмне забезпечення потрібне, хто може бути його постачальником; періоди, коли передача даних про залишки може здійснюватися не в автоматичному режимі; звітність по акцизним складам (правила складання Довідки №1 і Довідки №2); особливості щоденної і місячної Довідки №2, хто зобов'язаний які довідки складати і як буде здійснюватися податковий контроль; порядок коригувань даних в Довідках №1 і №2). Описала особливості роботи звірок в системі – положення Порядку КМУ №715 (як відбувається звіряння даних між фактичними залишками та даними системи СЕА; наслідки для платників акцизного податку, якщо відхилення перевищать допустимі значення, позиція податківців щодо наслідків врегулювання розбіжностей; "карантинні" послаблення в термінах реєстрації АН – як "відгукнеться" на рух пального в процесі звірок). Детально зупинилась на акцизних накладних, заявках на поповнення, коригуючих документах (акцизні накладні: оновлення порядку виписки та реєстрації; заявки на поповнення – що нового; деякі особливості формування розрахунків коригування) та ліцензуванні діяльності з обігу пального (особливості та новації).

 

Архів за 2020 рік

Архів за 2019 рік

Архів за 2018 рік

Архів за 2017 рік

Архів за 2016 рік

Архів за 2015 рік