Лекторій. Архів за 2021 рік

Відеозаписи лекцій

Дата Тема Відеозапис
09.12.2021

Семінар "Лекторій": Основні акценти обліку необоротних активів під час закриття року. Заробітна плата, ЄСВ та ПДФО: що потрібно знати у 2022 році

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) детально описала облікові та податкові акценти під час закриття року для основних засобів та інших необоротних активів: відміна типових форм обліку основних засобів (форм ОЗ) – наказ Мінстату №266; інвентаризація основних засобів – суцільна та бухгалтерська, як відрізнити фізичну наявність матеріальних об’єктів від наявності активів, виявлення основних засобів, що не відповідають; коли час списувати необоротні активи – випадки обов’язкової ліквідації; активи над якими втрачено контроль – чи відображати їх у балансі; податкові наслідки списання на ліквідації необоротних активів в "прибутковому" та ПДВ-обліку; необоротна малоцінка (коли вона потрапить до податкових витрат), що потрібно врахувати при складанні "прибуткової" декларації, щоб не "втратити" її вартість; оцінки основних засобів на дату балансу – переоцінка та зменшення корисності; "нульові" об'єкти ОЗ (як не допустити або змінити); амортизаційна політика (терміни, методи, суми, щорічний перегляд бухгалтерських оцінок); експлуатаційні та супутні витрати, ремонти та переобладнання, модернізації.

Криворучко Валентина (методист ІТС) розповіла про методики проведення переоцінки, модернізації і ремонту, списання і продажу основних засобів у типовому рішенні "BAS Бухгалтерія".

Хорошун Катерина (методист ІТС) розповіла новини сервісів ІТС: запуск сервісу "Хмаринка", безкоштовне ознайомлення з функціоналом сервісів "Пактум.Контрагент" і "Опендатабот.Ризики", пільговий доступ до сервісу "RDI Service" для користувачів базових версій програм для автоматизації бізнесу.

Казначей Галина (лектор-практик, чотирнадцятирічний досвід роботи з трудовим законодавством та оплатою праці, провідний автор та консультант тижневика “Дебет-Кредит”, автор видань "АгроPRO", "Агробізнес Україна", "Заробітна плата", "Радник у сфері бюджетної бухгалтерії". Експерт школи для бухгалтерів "OPORA". Експерт онлайн-школи бухгалтерії "AVS") розповіла про те, що потрібно знати у 2022 р. із заробітної плати, ЄСВ та ПДФО: зміни в розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100; мінімальний прожитковий мінімум, зміна розміру у 2022 році, та його вплив на розрахунки й інші "зарплатні" величини; що і як змінюється, тоді коли змінюється МЗП та прожитковий мінімум; оподатковувані й неоподатковувані доходи (матеріальна допомога працівникам і не працівникам, неоподатковувані розміри, документальне оформлення надання допомоги працівникам, допомога на лікування, допомога на поховання, особливості утримання ПДФО та ВЗ з вартості подарунків працівникам та їх дітям); перерахунок ПДФО; доходи на які не потрібно нараховувати ЄСВ взагалі.

12.11.2021

Семінар "Лекторій": Інвентаризація: проведення та облік результатів

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) детально розповіла про організацію інвентаризації, вимоги до проведення та інвентаризацію ОЗ та запасів: правила проведення інвентаризації, обов’язкова інвентаризація (строк проведення; склад комісії; якщо на підприємстві лише один директор чи проводити інвентаризацію та як сформувати комісію; оформлення наказів; етапи інвентаризації); матеріальна відповідальність працівників (чи треба залучати незалежного експерта з оцінки для визначення суми завданого збитку); інвентаризація основних засобів (оформлення; облік нестач; як оприбуткувати не обліковані основні засоби; чи виникає дохід; чи списувати повністю замортизовані основні засоби; як продовжити строк корисного використання; чи треба переоцінювати основні засоби з залишковою вартістю 0 грн; як відобразити ліквідацію ОЗ за результатами інвентаризації; які документи слід оформити аби не нараховувати ПДВ при ліквідації ОЗ; чому варто "списувати" об’єкти, яких немає у наявності; інвентаризація орендованих та переданих в оренду об’єктів); інвентаризація запасів (облік лишків та нестач; ПДВ наслідки списання нестач в межах норм та понад норми: позиція податківців; чи є варіанти уникнення негативних ПДВ-наслідків; коли можливий пересорт; іІнвентаризація активів на відповідальному зберіганні; уцінка запасів – право чи обов’язок; вплив уцінки на податок на прибуток (чи треба створювати забезпечення) та ПДВ).

Криворучко Валентина (методист ІТС) описала методики проведення інвентаризацій з акцентом на типові питання користувачів програм для автоматизації бізнесу.

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла про інвентаризацію коштів в касі та на рахунках у банках (оформлення та облік); інвентаризацію розрахунків із дебіторами та кредиторами, інвентаризацію розрахунків з бюджетом (як розрахувати строк позовної давності; як карантин впливає на його перебіг; списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості: облік, податок на прибуток – різниці, ПДВ-наслідки; як уникнути доходу за безнадійною кредиторською заборгованістю; яку дебіторку можна списати без резерву; ризики не створення резерву сумнівних боргів у тих, хто не застосовує різниці з податку на прибуток); інвентаризацію витрат майбутніх періодів, резервів і забезпечень (хто може не створювати резерв відпусток; як інвентаризувати резерв відпусток; які забезпечення та резерви варто створювати (зменшують базу податку на прибуток)); інвентаризаційні описи та протоколи інвентаризаційної комісії (правила складання); інвентаризацію за ініціативою податківців (коли та як проводиться; чи можна проводити без присутності контролерів – що каже суд); відповідальність за непроведення інвентаризації; виправлення помилок у бухобліку виявлених у ході інвентаризації (способи виправлення; правильне оформлення бухдовідки; коли доведеться коригувати нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рахунок 44)).

26.10.2021

Семінар "Лекторій": Порядок № 100: вересневі зміни та їх застосування. Звітність за 9 місяців 2021 року: новації, акценти складання

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) розповіла про зміни у розрахунку середньої зарплати: суть новацій – чи спрощений розрахунок в частині урахування триваючих виплат; до яких звітних періодів слід застосовувати новації; як знову будемо по-новому враховувати премії та заохочувальні виплати у розрахунковому періоді; алгоритм розрахунку для премій за місяць, квартал та рік – правила від Мінекономіки; оновлення переліку виплат, що включається/не включається до розрахунку; обов’язковий перерахунок за минулі періоди; хто має його провести, в які терміни та яка відповідальність за непроведення; відповідальність за порушення порядку розрахунку середньої зарплати.

Хорошун Катерина (методист ІТС) розповіла про реалізацію зарплатних змін у програмних продуктах для автоматизації бізнесу: облік електронних лікарняних та врахування премій у розрахунку середньої зарплати.

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) детально зупинилась на звітності за 9 місяців 2021 року: податок на прибуток (за якою формою звітуємо за 9 місяців; суть оновлень в Декларації з податку на прибуток; особливості заповнення "старих" рядків для "нових" операцій; представлення інформації про операції щодо яких відсутні рядки – рекомендації ДПС); акценти заповнення окремих рядків та додатків до Декларації (рядок 1 та податковий статус: до чи більше 40 млн, на що це впливає за результатами 9 місяців; додаток РІ: операції із основними засобами, прискорена амортизація, штрафи, резерви, безповоротна допомога, перенесені збитки минулих років; інші додатки, які можуть стати у нагоді при складанні звітності за 9 місяців); новації законопроекту № 5600 щодо податку на прибуток (перенесення збитків минулих років для окремих платників податків, відображення безповоротної фінансової допомоги та інші новації); ПДВ (актуальні ПДВ-роз'яснення, на які варто звернути увагу; деякі питання формування об’єкту оподаткування в операціях постачання товарів, робіт, послуг, основних засобів; донарахування ПДВ-зобов'язань "за себе"); новації законопроекту № 5600 щодо ПДВ: терміни врахування податкового кредиту, отримання бюджетного відшкодування та інші новації.

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) детально зупинилась на зарплатній звітності: об’єднана звітність за 9 місяців з ЄСВ, ПДФО та ВЗ (оновлення додатку 4ДФ у звітності за 3 квартал – кого торкнуться зміни; заповнення "шапки" Звіту та помилки в "шапці" за минулі періоди – чи варто їх виправляти; представлення інформації про нарахування працівникам та іншим фізособам в розрізі додатків Звіту – Д1 та 4ДФ (зарплата, відпускні, лікарняні, додаткові блага, інше); нумерація таблиць Звіту в розрізі додатків, перелік таблиць для подання при звіті за квартал; складання Звіту у разі подання "Довідкових" звітів протягом року; виправлення помилок за минулі періоди 2021 року та більш ранні роки (2020 і раніше); відповідальність та "карантинні" правила за помилки у звітності та сплату "зарплатних" податків); очікувані зміни щодо нарахування ПДФО по окремих операціях із майном у законопроекті № 5600, очікувані зміни у форматі об’єднаної звітності.

06.10.2021

Семінар "Лекторій": Перевірки Держпраці. Актуальні питання податкового законодавства

Радченко Олександр (адвокат, партнер компанії "Міжнародна правова група", стаж юридичної практики 20 років) розповів про перевірки Держпраці (підстави проведення та рекомендації щодо захисту інтересів підприємства): види, підстави та особливості проведення перевірок, права суб’єкта господарювання під час здійснення перевірки; інспекційні відвідування як форма контролю за дотриманням законодавства про працю, порядок оскарження результатів перевірки; процедурні порушення під час перевірки та відповідальність за порушення трудового законодавства.

Завербний Андрій (керуючий партнер компанії "Міжнародна правова група") розповів про репутацію компанії, її безпеку та стабільність роботи разом з ліцензійними програмними продуктами для автоматизації бізнесу.

Радченко Олександр (адвокат, партнер компанії "Міжнародна правова група", стаж юридичної практики 20 років) відповів на актуальні питання застосування податкового законодавства в діяльності підприємства: податок на нерухомість (об’єкти оподаткування, порядок обчислення та сплати); акцизний податок (об’єкти оподаткування та порядок реєстрації юридичної особи в реєстрі платників акцизного податку; акцизні накладні (виправлення помилок)); практичні аспекти притягнення до відповідальності за порушення, стратегії захисту; проблемні питання зупинки реєстрації ПН/РК та декларування ПДВ (критерії ризиковості та алгоритм дій для відновлення реєстрації в ЄРПН зупинених ПН/РК; як "змусити" податкові органи виконати рішення суду про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН).

22.09.2021

Семінар "Лекторій": Виправлення помилок з ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) детально зупинився на ПДВ. Розповів про типові помилки платників податку в податковій звітності з ПДВ, виправлення помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку (коли буде штраф), виникнення та повернення переплати, підстави для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (ризикові платники та ризикові операції), наслідки блокування реєстрації ПН/РК для контрагентів.

Чухно Ірина (методист ІТС) розповіла про формування показників декларації з ПДВ та додатків до неї і виправлення помилок у декларації з ПДВ шляхом складання Уточнюючого розрахунку з ПДВ у програмах для автоматизації бізнесу.

Бикова Ганна (консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання звітності, автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор книжок, лектор семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань) розповіла про податок на прибуток за 9 місяців 2021 року: за якою формою звітуємо і які останні зміни в декларації; хто застосовує податкові різниці, а хто ще ні; перехідні виплати (з єдиного податку на податок на прибуток та навпаки); виплати доходів нерезидентам-юрособам, на що звернути увагу; найбільш поширені податкові різниці, нагадування щодо застосування; виправлення помилок минулих звітних періодів та штрафи. Приділила увагу ПДФО, військовому збору та ЄСВ в ІІІ кварталі 2021 року: за якою формою звітуємо і які останні зміни в Розрахунку; коли подається довідкова форма Розрахунку; як нумерувати складові Розрахунку протягом року; чи треба подавати "пустишки"; питання, які найчастіше виникають при складанні Розрахунку; найбільш поширені види доходів працівників, їх оподаткування та відображення в Розрахунку; як виправити помилки в Розрахунку; яка відповідальність за порушення щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ – під час карантину та після.

08.09.2021

Семінар "Лекторій": Дебіторська та кредиторська заборгованість: дисконтування та списання

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) навела класифікацію дебіторської та кредиторської заборгованості: короткострокова (поточна) та довгострокова заборгованість; товарна та грошова (монетарна); прострочена заборгованість; сумнівна та безнадійна; однорідна/неоднорідна (при зарахуванні зустрічних однорідних вимог). Розповіла про дисконтування довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості: яку заборгованість треба дисконтувати; формула дисконтування, рекомендації Мінфіну щодо ставки дисконтування; приклади дисконтування; чи дисконтувати кредити банку, особливості обліку кредитів "5-7-9"; поворотна фіндопомога від засновника – особливості обліку та остання судова практика; чи дисконтувати прострочену заборгованість; як в наказі про облікову політику прописати правила дисконтування; варіанти уникнення дисконтування. Описала безнадійність заборгованості та строк позовної давності: як відраховувати строк позовної давності; карантинні особливості перебігу строку давності; як продовжити, перервати строк позовної давності; акт звірки розрахунків (чи перериває він строк позовної давності); судова практика; строк позовної давності у ЗЕД.

Чухно Ірина (методист ІТС) описала методику списання дебіторської та кредиторської заборгованостей у програмах для автоматизації бізнесу.

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) описала списання безнадійної ДЕБІТОРСЬКОЇ заборгованості: резерв сумнівних боргів, хто зобов’язаний його формувати, на яку сумнівну дебіторку резерв не створюють, чи створювати резерв на заборгованість банків, які перебувають на етапі ліквідації, приклади визначення резерву сумнівних боргів; коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, чи достатньо спливу строку позовної давності; відмінності між бухгалтерським і податковим визначенням безнадійної заборгованості; бухоблік списання безнадійної дебіторської заборгованості, інвалютні особливості; різниці з податку на прибуток, коли діє дві різниці за безнадійною дебіторкою; числові приклади; ПДВ-наслідки списання грошової та товарної дебіторки; списання дебіторської заборгованості фізособи (правила оподаткування ПДФО); судові рішення. Розповіла про списання безнадійної КРЕДИТОРСЬКОЇ заборгованості: коли кредиторська заборгованість стає безнадійною; чи треба оформляти рішення про непогашення кредиторки після спливу строку позовної давності; бухоблік списання безнадійної кредиторської заборгованості, інвалютні особливості; податок на прибуток при списанні кредиторки; єдиний податок – чи збільшувати дохід; ПДВ-наслідки списання грошової та товарної кредиторської заборгованості; судові рішення. Розповіла як виправити помилку, коли списали не у тому періоді та наслідки погашення дебіторки/кредиторки після списання.

12.08.2021

Семінар "Лекторій": Оперативна оренда та фінансовий лізинг: від укладення договору до оподаткування

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) описала договір оренди, розповіла про особливості оренди автомобіля та альтернативні варіанти оренди – позичка (безкоштовне користування), компенсація витрат за заявою працівника. Детально зупинилась на орендній платі, описала документальне оформлення оренди. Розповіла про бухгалтерський облік отримання об’єкта оренди та орендних платежів і податкові наслідки (зокрема і при оренді у фізосіб). Описала оформлення, облік, оподаткування компенсації комунальних платежів, земельного податку, а також техобслуговування, ремонту, поліпшення орендованого об’єкта. Детально зупинилась на обліку закінчення договору оренди, розірвання договору оренди, оренді і єдиному податку та оренді у нерезидента (податок на репатріацію).

Криворучко Валентина (методист ІТС) навела приклади оформлення операцій фінансового лізингу в обліку підприємства-лізингоодержувача та оренди автомобіля у фізичної особи у типовому рішенні "BAS Бухгалтерія".

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла про фінансову оренду (ознаки-критерії у бухгалтерському та податковому обліку), бухоблік фіноренди у орендодавця та орендаря, ремонти і поліпшення об’єкта фінлізингу, податок на прибуток при фіноренді, ПДВ наслідки фіноренди, повернення об’єкта з фінлізингу та викуп об’єкта фінлізингу.

21.07.2021

Семінар "Лекторій": Організація оплати праці, обліку трудової діяльності в електронному вигляді та актуальне про Податковий розрахунок

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) розповіла що таке заробітна плата, її основні складові, встановлені КЗпП та іншим законодавством (визначення поняття та призначення кожної складової), описала форми оплати праці (погодинна та відрядна), розповіла про особливості та правила встановлення, використання та оформлення. Детально зупинилась на системі оплати праці, описала які складові зарплати регулюються "системою", загальні та відмінні риси основних систем. Відповіла на питання навіщо роботодавцю будувати систему оплати праці та чи може взагалі виплата зарплати бути "безсистемною" та які в такому випадку можуть бути трудові та податкові ризики. Описала відповідальність за "неправильний" вибір системи оплати праці та розповіла про особливості нарахування та оформлення зарплати в залежності від обраної форми та системи. Описала зарплату за першу та другу половину місяця (як поєднати вимоги КЗпП із нормами податкового законодавства).

Боршовська Валентина (заступник директора Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Пенсійного фонду України) розповіла про електронний облік трудової діяльності та відповіла на актуальні питання заповнення Податкового розрахунку (описала склад Розрахунку, Заповнення додатків Розрахунку та розповіла про виправлення помилок поточних та за минулий період).

Щербина Юлія (керівник проектів FlyDoc, компанія "СОФТКОМ") розповіла про юридично значимий документообіг внутрішніми документами на прикладі складського, кадрового та обліку основних засобів за допомогою FlyDoc.

07.07.2021

Семінар "Лекторій": Актуально про кадри 2021 р.

Казначей Галина (лектор-практик, чотирнадцятирічний досвід роботи з трудовим законодавством та оплатою праці, провідний автор та консультант тижневика “Дебет-Кредит”, автор видань "АгроPRO", "Агробізнес Україна", "Заробітна плата", "Радник у сфері бюджетної бухгалтерії". Експерт школи для бухгалтерів "OPORA". Експерт онлайн-школи бухгалтерії "AVS") розповіла про види відпусток; документальне оформлення щорічних відпусток (покроковий алгоритм); важливі нюанси оформлення графіка відпусток (коли кадровик має попереджати про початок відпустки працівника; життєві проблеми з графіками у кадровиків та рецепти їх вирішення); як попередити директора про початок запланованої відпустки, оформлення заяв та наказів про відпустку; що таке відпускний стаж, як правильно рахувати, чи завжди накопичується по два дні за місяць щорічної відпустки, чи входить у відпускний стаж періоди перебування у безоплатних відпустках; кількість днів щорічної відпустки неповнолітнім, особам з інвалідністю; відпустка за особливий характер праці та за шкідливі умови праці (чи обов’язково має бути атестація робочих місць); яка мати є одинокою, різні переліки документів для підтвердження статусу одинокої матері; граничний вік дітей, який дає право на отримання "дитячих" відпусток; як "перервати" відпустку; коли відпустку продовжуємо, а коли відпустку переносимо, як правильно документально оформлювати; складні питання, що стосуються осіб, які знаходяться у відпустках для догляду за дитиною, як оформити іншого працівника на декретне місце, що робити, якщо працівниця оформлена на декретне місце теж пішла у декрет, відпустки без збереження заробітної плати (види та документальне оформлення); як в табелі відмічати дні відпусток.

Хорошун Катерина (методист ІТС) описала нові онлайн-сервіси ІТС: "Опендатабот.Ризики" і "Корпоративне впровадження та консалтинг".

Казначей Галина (лектор-практик, чотирнадцятирічний досвід роботи з трудовим законодавством та оплатою праці, провідний автор та консультант тижневика “Дебет-Кредит”, автор видань "АгроPRO", "Агробізнес Україна", "Заробітна плата", "Радник у сфері бюджетної бухгалтерії". Експерт школи для бухгалтерів "OPORA". Експерт онлайн-школи бухгалтерії "AVS") детально зупинилась на кадровому аудиті: що таке кадровий аудит та яка мета цього заходу; коли та хто може проводити кадровий аудит та визначення основних завдань; документальне оформлення (наказ); формуємо склад комісії та визначаємо завдання. Навела покрокову інструкцію проведення кадрового аудиту: визначення переліку документів, необхідних у роботодавця; перевірка правильності оформлення трудових відносин; аналіз правильності оформлення первинної облікової кадрової документації та обліку використання робочого часу; перевірка кадрової звітності; аудит процедури скорочення, змін умов праці, реорганізації підприємства та перевірка правильності реєстру листів непрацездатності; аудит документації особливих категорій працівників: іноземців та осіб з інвалідністю; перевірка локальних актів підприємства. Розповіла про кадрову роботу в електронному форматі: електронні кадрові документи (що це), як використовувати та оформлювати; як запровадити електронний документообіг на підприємстві; що робити з журналами реєстрації кадрової документації при електронному документообігу; інструкція з діловодства: пам'ятаємо, коли відбувається процес автоматизації діловодства; КЕП (що це), як працювати з ним та як отримати.

22.06.2021

Семінар "Лекторій": Основні засоби та інші необоротні активи

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) детально зупинилась на основних засобах та необоротних активах: види необоротних активів, правила їх визнання (основні засоби, об’єкти призначені для продажу та інвестнерухомість). Нагадала правила та типові помилки визнання нематеріальних активів та податкові наслідки класифікації нематеріальних активів. Описала необоротну малоцінку: коли вона потрапить до податкових витрат; що потрібно врахувати при складанні "прибуткової" декларації, щоб не "втратити" її вартість. Розповіла про первісну вартість об'єкта як основу для амортизаційних витрат: основна "формула" первісної вартості та її зміна в залежності від способів отримання об'єктів (покупка, внесок до статутного фонду, безкоштовне отримання та інше); особливості придбання об'єктів у фізичних осіб, в т.ч. автомобілів, ПДФО та первісна вартість; додаткові витрати, що включаються та не включаються до первісної вартості об'єкта; термін експлуатації понад 365 днів + Вартісний критерій = необоротний актив, як ці правила працюють в податковому та бухгалтерському обліку; яка сума "всього" підлягає амортизації, поділ цілого об'єкта на окремі складові, наскільки це вигідно, і якими законодавчими нормами керуватися. Детально зупинилась на виборі амортизаційної політики: термін експлуатації, метод амортизації і ліквідаційна вартість – як не помилитися з вибором; все про ліквідаційну вартість (як її встановити і навіщо, чи може вона дорівнювати нулю, чи є податковий ризик); вибір методу нарахування амортизації (чи завжди вигідний прямолінійний метод); зміни параметрів амортизаційної політики (як відобразити і порахувати вплив на бухгалтерські та податкові показники); чи повинні збігатися методи амортизації у бухгалтерському та податковому обліку; прискорена податкова амортизація (особливості застосування і коригувань у разі порушення); з якою регулярністю потрібно переглядати амортизаційну політику і як це організувати; як і коли потрібно припиняти амортизацію, а коли це можна не робити.

Криворучко Валентина (методист ІТС) відповіла на типові питання обліку ОЗ, ведення пооб'єктного та кількісного обліку малоцінних активів у програмах для автоматизації бізнесу.

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) 

Описала "нульові" об'єкти ОЗ (як не допустити або змінити): чому в обліку виникають "нульові" об'єкти; коли можна залишити все як є, а в яких випадках доведеться виправляти облікові помилки; погляд податківців на "нульові" об'єкти (чи є реальні податкові ризики); як не допустити появу нульових об'єктів – прості бухгалтерські процедури; що робити, якщо об'єкт вже досяг "нуля", але продовжує використовуватися. Розповіла про експлуатаційні та супутні витрати, ремонти та переобладнання, модернізації: чи можуть відображатися в обліку експлуатаційні витрати на простої, консервації та виведенні з експлуатації; що говорити податківцям, якщо вони будуть "забороняти" облік експлуатаційних витрат; чим і як аргументувати їх зв'язок з господарською діяльністю; чи потрібно проводити коригування податкових різниць, якщо під час "карантинного" простою був проведений ремонт об'єктів, в т.ч. переобладнання та/або модернізація; загальні правила і підходи до облікової класифікації і відображення ремонтів і техобслуговування, правила капіталізації витрат. Детально зупинилась на оренді і основних засобах: операційна і фінансова оренда – основні акценти документального оформлення і обліку експлуатаційних витрат, ремонти по об'єктах оренди в період простою та карантину – можна чи ні; повернення об'єктів оренди після ремонтів і поліпшень – що слід заповнити і як проводити; оренда об'єктів у фізосіб – важливі нюанси для оптимальних податкових наслідків. Розповіла про продаж і ліквідацію: особливості ліквідації за власним бажанням, прибуткові і ПДВ-акценти; продаж об'єктів і формування бази оподаткування для прибутку і ПДВ; документальне оформлення та оцінка продажу і ліквідації.

03.06.2021

Семінар "Лекторій": Відпустки-2021

Лістрова Світлана (сертифікат ACCA DipIFR, 16 років професійного досвіду роботи бухгалтером і головним бухгалтером, спеціалізація: розробка облікової політики, положень про собівартість, внутрішніх інструкцій і положень для підприємств, податкова діагностика, кадровий і зарплатний аудит) розповіла про надання та оформлення відпусток: щорічні основні та додаткові (порядок і періодичність надання); які відпустки можна перенести або продовжити, а які ─ ні; заа які відпустки і за яких умов виплачують компенсацію; стаж для надання щорічної основної та додаткової відпустки; які періоди "випадають" зі стажу для надання відпустки; документальне оформлення відпусток (графік відпусток, повідомлення, заява і наказ); "дитячі" відпустки (тривалість та умови надання); у яких випадках можна відкликати з відпустки, перенести або продовжити відпустку; виплата відпускних за 3 дні до початку відпустки (як вважає інспектор з праці); облік відпусток роботодавцем (обов'язковий в особовій картці працівника). Детально зупинилась на навчальних, чорнобильських та інших додаткових відпустках: порядок і умови надання навчальних відпусток; чи можна оплатити дві навчальні відпустки у двох різних вишах; навчання за кордоном (чи є шанси на оплачувану відпустку); чи можна навчальну відпустку оплатити після її закінчення; чорнобильська відпустка (умови для отримання фінансування; чи можна оплатити чорнобильську відпустку за власний кошт, а потім отримати відшкодування; чи можна надати чорнобильську відпустку учасникам бойових дій; відпустка без збереження зарплати (види і тривалість); чи враховуються періоди відпустки без збереження зарплати під час розрахунку середньої зарплати; хвороба під час додаткової відпустки чи відпустки без збереження зарплати (подовження не буде).

Хорошун Катерина (методист ІТС) навела приклади оформлення відпусток у програмних продуктах для автоматизації бізнесу для коректного заповнення регламентованої звітності.

Лістрова Світлана (сертифікат ACCA DipIFR, 16 років професійного досвіду роботи бухгалтером і головним бухгалтером, спеціалізація: розробка облікової політики, положень про собівартість, внутрішніх інструкцій і положень для підприємств, податкова діагностика, кадровий і зарплатний аудит) описала алгоритм розрахунку відпускних: робочий рік для щорічної відпустки (як рахувати); розрахунок невикористаних днів відпустки (приклади розрахунку); алгоритм розрахунку відпускних; розрахунковий період для відпустки (чи включати період простою, відпустки без збереження заробітної плати, інші неоплачувані періоди); які періоди виключаються з розрахункового; періоди не відпрацьовані згідно з законодавством; які виплати включати до сумарного заробітку для розрахунку середньої зарплати, а які – ні; як включати премії під час розрахунку середньої зарплати; немає заробітку у розрахунковому періоді, неповний робочий час (нюанси розрахунків); нестандартні ситуації (відрядна оплата, відпустку з 1-го числа наступного місяця); різні види відпустки поспіль або дві щорічні відпустки за два робочих роки (як рахувати середню зарплату); "карантинна" допомога від центру зайнятості (чи враховувати період і суму під час розрахунку середньої зарплати). Розповіла про оподаткування відпускних, нарахування ЄСВ, відображення в звітності: база нарахування ЄСВ (як включати перехідні відпускні); відпускні показали в одному рядку разом із зарплатою або разом за кілька місяців (як виправити); відрахування відпускних при звільненні, якщо відпустка використана наперед; перенесення і продовження відпустки (як оформити та провести перерахунок); база оподаткування відпускних (які особливості); перехідні відпускні (як показувати в додатку 4ДФ і Д1 Податкового розрахунку); які відпустки потраплять у додаток Д5 Податкового розрахунку; найпоширеніші порушення законодавства при наданні відпусток (ненадання, неповідомлення, порушення термінів виплати відпускних); за порушення правил надання та оформлення відпускних загрожує штраф – 1 МЗП за кожне порушення.

13.05.2021

Семінар "Лекторій": Операції в ЗЕД: особливості бухгалтерського та податкового обліку

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) розповів про "iмпортний" ПДВ (оподаткування операцій з ввезення товарів на митну територію України): база оподаткування, дата нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту; кредит-нота, списання заборгованостей; отримання товарів без оплати, в тому числі у рекламних цілях; нестачі, брак, повернення товарів нерезиденту, гарантійні зобов’язання; посередництво при ввезенні товарів на митну територію України; складання податкової накладної та розрахунку коригування при продажу імпортних товарів (база оподаткування, коди УКТ ЗЕД). Описав "експортний" ПДВ (оподаткування операцій з вивезення товарів за межі митної території України): база оподаткування ("дешевий" продаж (експорт товарів за ціною нижче ціни придбання/звичайної ціни), безоплатні поставки); дата нарахування "експортних" податкових зобов’язань; нульова ставка та звільнення від оподаткування, підтвердження ставки ПДВ у розмірі 0 %; відображення в декларації з ПДВ та підстави для отримання бюджетного відшкодування; штрафні санкції у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН податкової накладної із типом причини невидачі покупцю "07". Описав особливості оподаткування послуг у ЗЕД: влив місця поставки послуг на об’єкт оподаткування ПДВ; імпорт послуг: податковий агент, дата нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту, відображення в декларації та порядок виправлення помилок попередніх звітних періодів; отримання послуг від нерезидента неплатником ПДВ (подання звітності та сплата податку до бюджету; експорт послуг: коли виникає об’єкт оподаткування та яку ставку слід застосовувати; податкові накладні при здійсненні операцій з надання/отримання послуг у ЗЕД.

Косий Вадим (директор компанії "ФРЕДО") розповів про сервіс "FREDO ДокМен" – легкий та комфортний обмін первинними й іншими електронними документами в період локдаунів та віддаленої роботи.

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) розповіла про головні "валютні" правила та курсові різниці (хто та як обліковує): у яких операціях виникають курсові різниці, що можна встановити облікової політики, а що буде прямим порушенням норм П(С)БО з податковими наслідками; валютні показники в фінзвітності та декларації з прибутку; курсові різниці у платників єдиного податку (що відобразити у фінзвітності, що вважати об'єктом оподаткування єдиним податком); облікові особливості списання валютних заборгованостей. Описала імпортні операції з придбання товарів, робіт та послуг, придбання валюти: формування "валютних" витрат та собівартості товару в залежності від першої події; де брати валютний курс для обліку, чи варто орієнтуватися на дату ВМД; чим підтверджувати дату появи контролю над активом; чи варто поєднувати правила ПДВ-обліку та бухгалтерські правила; вплив валютних курсів на операції із чергуванням надходжень та оплат, чи можна обраховувати собівартість по "середньозваженому" курсу, чи є податкові ризики у таких витрат; приклади формування первісної вартості товарів при поставках, що "чергуються"; правила обліку придбання валюти; податкові різниці при імпорті (як та в якому періоді обраховувати, як готуватися до впровадження правила "ділової мети" задля імпортних коригувань). Звернула вагу на експортні операції з поставки товарів, робіт, послуг: дата формування доходу для бухгалтерського і "прибуткового" обліку, у чому ризики "прив'язки" цих дат до ПДВ-правил; відмінності по датах визначення доходів для товарів та для робіт, послуг і що має врахувати облікова політика; правила формування оподатковуваного доходу, вибір курсу для його визнання в залежності від першої події – отримання оплати чи відвантаження і чергування відвантажень та оплати – ризики правильного або неправильного підрахунку доходу; продаж валюти (дохід чи прибуток, правила обліку, вибір курсу); податкові різниці для експорту товарів, робіт послуг (хто, як та в якому періоді проводить коригування). Розповіла про інші валютні операції та податкові різниці: кредитні операції, правила валютного дисконтування та облікова політика по визначенню курсових різниць; "штрафні" коригування по ЗЕД-договорах; оновлені плавила "тонкої" капіталізації (основні правила розрахунку).

28.04.2021

Семінар "Лекторій": Облікова політика + первинні документи: типові помилки – шляхи вирішення

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла що таке облікова політика, чи обов’язково складати наказ про облікову політику, чи треба затверджувати облікову політику рішенням загальних зборів учасників (засновників) чи достатньо аби наказ підписав директор, чи треба щороку затверджувати облікову політику, якщо на підприємстві працює лише один директор – чи треба затверджувати наказ про облікову політику. Описала відповідальність за відсутність затвердженої облікової політики та ризики відсутності затвердженої облікової політики. Розповіла про зміни в наказі про облікову політику та як оформити зміни у наказі про облікову політику, про правила складання наказу про облікову політику, які положення не варто зазначати, які положення прописують в наказі про облікову політику щодо: плану рахунків (використання класу 9 є обов’язковим, чи використовувати субрахунок 316); вибору форм фінзвітності "малюками" (зміни у НП(С)БО 25 та НП(С)БО 1); бухобліку ПДВ; меж суттєвості; несуттєвих помилок та їх невиправлення; основних засобів, необоротних активів, запасів; резерву сумнівних боргів; створення резервів та забезпечень; методики дисконтування довгострокової кредиторської та дебіторської заборгованості (через зміни у П(С)БО 10 та П(С)БО 11, що працюють з 29.10.2019 р.); розрахунку курсових різниць; витрат підприємства (перелік витрат майбутніх періодів, перелік статей, що формують виробничу собівартість); відображення операцій за запізнілими первинними документами тощо. Описала особливі правила для мікропідприємств, єдинників та неприбуткових організацій та перехід з мікро- у малі – як змінити облікову політику.

Щербина Юлія (керівник проектів FlyDoc, компанія "СОФТКОМ") розповіла про ефективний обмін документами з систем автоматизації бізнесу.

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла про первинні документи (типові помилки і судова практика): який документ є первинним та коли рахунок-фактура може бути первинним документом (як довести реальність операції; значення первинного документа для податкового обліку; дата складання (чи можна складати первинний документ на будь-яку дату; чим загрожує складання первинки не під час господарської операції чи відразу по її завершенню, а пізніше; яка дата податкових зобов’язань з ПДВ за послугами, якщо акт складено пізніше дати надання послуг; що з податковим кредитом в такій ситуації); хто може складати та підписувати первинні документи (чи треба затверджувати перелік таких осіб; чи може особа підписувати первинні документи будучи у відпустці, відрядженні; чи можна використовувати символ (ꞌ) в ситуації, коли документ підписує особа, яка заміняє відповідальну). Описала обов’язкові реквізити (типові помилки та судова практика): назва документа (форми); дата складання; назва підприємства; зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру (чи можна при наданні послуг обійтись загальними фразами, чи треба розшифровувати; рекомендації суддів та позиція Мінфіну; чи можна вказувати спецкоди (партномер) товарів, а не їхні назви); посади осіб, відповідальних за здійснення госпоперації і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що надають змогу ідентифікувати особу (чи можна використовувати факсиміле). Описала які помилки в реквізитах не є значними (коли первинка з помилками не втрачає свого статусу) та що каже суд; запізнілі первинні документи (рекомендації в обліку, роз’яснення Мінфіну та ДПСУ), відсутність первинного документа (як можна довести наявність операції, актуальні судові рішення); чи треба складати первинний документ на курсові різниці. Описала бухгалтерську довідку – у яких випадках вона складається, коли її застосування може вберегти від питань контролерів та електронні документи (що вважати датою їх оформлення.

14.04.2021

Семінар "Лекторій": Декларація з податку на прибуток за 1 квартал 2021: нова форма, нові правила

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) розповіла хто має звітувати з податку на прибуток за 1 квартал 2021 р. (якщо дохід менше 40 млн, але більше 20 млн – чи треба подавати декларацію за 1 квартал 2021 р.). Детально зупинилась на новій формі Декларації з податку на прибуток, описала правила заповнення декларації – рядок за рядком з урахуванням змін 2021 р.: які дані переносимо у рядок 01 та 02 декларації з фінзвітності, типові помилки при перенесенні. Розповіла про різниці та Додаток РІ в новій редакції: які різниці в квартальній декларації не враховуємо (бо вони річні), але "в умі тримаємо"; які різниці "відпали" завдяки Закону № 1117, приклади розрахунку різниць. Описала перенесення збитку минулого року як різниці, розповіла про особливості заповнення додатка ПП. Описала амортизаційну різницю, прискорену амортизацію – останні роз’яснення контролерів, навела випадки призупинення амортизації та різницю за продажем та ліквідацією основних засобів. Розповіла про різницю за штрафами, пенями, неустойками. Описала податкові штрафи, штрафи інших контролюючих органів, чи треба на штрафи за самовиправлення помилок збільшувати фінрезультат до оподаткування. Описала різницю за безповоротною фіндопомогою, подарунками ("карантинні" подарунки – пільга не діє у 2021 р.), різницю за безнадійною дебіторською заборгованістю ("карантинні" особливості розрахунку строку позовної давності), різницю за резервами, різницю за списанням податкового боргу, нову різницю за бюджетними грантами; різницю за роялті; різницю за операціями без ділової мети (у 2021 р. не застосовується) та оновлену процентну різницю за запозиченнями.

Криворучко Валентина (методист ІТС) розповіла про заповнення декларації з податку на прибуток за 1-й квартал 2021 року у програмах для автоматизації бізнесу: загальний порядок, нововведення та приклади заповнення деяких різниць у додатку РІ.

Морозовська Галина (експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування) зупинилась на фінзвітністі як додатку до декларації: описала ризики неподання фінзвітності, або подання не за своєю формою; чи можуть через неподання фінзвітності з декларацією з податку на прибуток віднести до ризикових платників ПДВ; навела особливості "повторного" подання фінзвітності за 2020 р. для середніх та великих підприємств, які зобов’язанні оприлюднювати фінзвітність з аудиторським висновком. Описала типові помилки та розповіла про нові рядки Додатку АМ. Розповіла про зміни у визначенні дивідендів ("конструктивні" дивіденди) та чи треба відображати дивіденди, виплачені фізособам, в додатку АВ. Розповіла про Додаток ЗП (зменшення податку на прибуток). Детально зупинилась на Додатку ПН в новій редакція (описала податок на репатріацію – змінені правила; чи мають подавати додаток ПН платники єдиного податку, неприбуткові організації якщо у них були виплати доходів нерезидентам-юрособам; відповідальність за невідображення в декларації сплаченого податку на доходи нерезидентів). Описала Додаток ВП та виправлення помилок поточною декларацією. Розповіла про типові помилки при заповненні декларації з податку на прибуток та навела роз’яснення контролерів. Описала відповідальність за неподання декларації, заниження податку на прибуток та несвоєчасну сплату, а також нові розміри штрафів та "карантинні" послаблення.

31.03.2021

Семінар "Лекторій": Зарплатні податки: нова форма звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Бикова Ганна (консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання звітності, автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор книжок, лектор семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань) описала єдину "зарплатну" звітність – ЄСВ, ПДФО та ВЗ у одному податковому розрахунку: ознайомила із новою формою звіту і дала поради щодо його складання від податківців; розсказала про перший звітний період. Нагадала про старі форми Звіту з ЄСВ та форми 1ДФ - до якого числа вони діють і чи можна буде виправити помилки минулих періодів.

Хорошун Катерина (методист ІТС) описала зміни в обліку військового збору у програмах для автоматизації бізнесу та порядок підготовки до формування об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ.

Косий Вадим (директор компанії "ФРЕДО") розповів про FREDO Звіт – зручний та швидкий сервіс подачі об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ і FREDO ДокМен – обмін первинними документами без проблем.

Бикова Ганна (консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання звітності, автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор книжок, лектор семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань) розповіла про типи єдиної "зарплатної" звітності "Довідковий", "Новий звітний" і "Уточнюючий": Довідковий" тип нової єдиної звітності (для чого він потрібен і як часто його треба складати; ФСС вже заявив, що без подання такого "довідкового" звіту лікарняні та декретні не буде виплачувати); як виправити помилки в новій єдиній звітності, штрафи за помилки у "зарплатній" звітності – які діють у 2021 році та як їх уникнути.

02.03.2021

Семінар "Лекторій": ПДВ: актуальні питання та зміни-2021

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) розповів про показники ПДВ-звітності та зміни до форми податкової декларації: нова форма декларації з ПДВ (нові рядки, зміни в додатках, перший звітний період за новою формою); наслідки помилок в податкових документах; правило "першої події" та "1095 днів" (для кого є виключення); податковий кредит у СПД-платника ПДВ; ремонт застрахованого автомобіля (хто має право на податковий кредит якщо ремонт оплачено страховою компанією); виправлення помилок попередніх періодів (підстави та строки для подання уточнюючого розрахунку; коли застосовуються штрафні санкції); від'ємне значення податку у декларації & бюджетне відшкодування ПДВ: від перевірки до повернення коштів на поточний рахунок; операції з "умовного продажу" (нюанси нарахування податкових зобов’язань та заповнення рядків 4.1 (4.1.1) та 4.2 (4.2.1) декларації); пільгові операції в рядках 5.1 (5.1.1) декларації та у додатку Д5; нова "мінфінівська" УПК № 842 (умови для звільнення від оподаткування програмних продуктів).

Чухно Ірина (методист ІТС) описала методику та найактуальніші приклади складання розрахунків коригування у програмах для автоматизації бізнесу.

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) розповів про податкову накладну та РК до неї в різних ситуаціях: зміни до форми податкової накладної з 1 березня (новий реквізит – "код" ознаки джерела податкового номера); збільшення кількості рядків в податковій накладній до 99999 шт.; нові ставки ПДВ (7 % – для видовищ та готелів, 14 % (проект) – для "сільськогосподарської" продукції); порядок виправлення помилок в реквізитах податкової накладної та відображення податкового кредиту після їх виправлення; податкова накладна на "роздроблену" поставку та при отриманні часткового авансу; дата відвантаження товарів не співпадає із датою їх отримання (порядок складання податкової накладної); зведені "компенсуючі" податкові накладні; "зайва" податкова накладна та її вплив на показники звітності та СЕА ПДВ; коригування ПДВ (дата складання та приклади розрахунків коригування до податкової накладної (повне/часткове повернення товарів, зміна ціни, кількості, кодів УКТ ЗЕД, заліки та ін.)); реєстрація податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН (строки, штрафи, карантинні послаблення; постачальник не надав/не зареєстрував в ЄРПН податкову накладну: що робити покупцю?; "мінусовий" розрахунок коригування зареєстровано покупцем із запізненням – зменшення реєстраційного ліміту для постачальника; блокування реєстрації в ЄРПН (аналіз ситуацій, підготовка та подання до ДПС "розблокувального" пакету документів, в тому числі таблиці даних платника).

09.02.2021

Семінар "Лекторій": Як законодавчі зміни 2020 р. вплинуть на бізнес в 2021 р.

Кірш Олександр (Заслужений економіст України, Ph. D., член-кореспондент АЕНУ і МКА, позаштатний радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, постійний автор газети "Все про бухгалтерський облік", шеф-редактор журналу "Бухгалтер" протягом 24 років) детально зупинився на ключових податкових змінах 2020 року: зміни в оподаткуванні прибутку, підприємців на загальній та спрощеній системах, фізичних осіб; нове в ПДВ, податковому адмініструванні; нове в використанні РРО; нове в земельних відносинах; інше (нормативні акти, підзаконні роз'яснення та коментарі…).

Хорошун Катерина (методист ІТС) розповіла про сервіси ІТС для щоденної роботи: Інформаційна система ІТС, Консультації аудитора, RDI Service.

Кірш Олександр (Заслужений економіст України, Ph. D., член-кореспондент АЕНУ і МКА, позаштатний радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, постійний автор газети "Все про бухгалтерський облік", шеф-редактор журналу "Бухгалтер" протягом 24 років) описав оновлені особливості податкової оптимізації: грамотне оформлення внутрішніх документів; звичайні ціни; специфіка і важливі подробиці роботи на єдиному податку; юридичні нюанси і корисна судова практика; оптимізація витрат; доказ ділової мети; оптимізація IT-бізнесу; інші питання.

Косий Вадим (директор компанії "ФРЕДО") розповів про сервіси FREDO – зручний та надійний інструмент подачі електронної звітності, адміністрування ПДВ, електронного документообміну.

Щербина Юлія (керівник проектів FlyDoc, компанія "СОФТКОМ") описала спрощення роботи з документами за допомогою FlyDoc.

Зуєв Максим (директор компанії "Пактум") розповів про сервіс "Пактум.Контрагент" для створення карток контрагентів в системах автоматизації бізнесу

21.01.2021

Семінар "Лекторій": "Паливний" акциз: Новації, ситуації, проблеми. Як працювати в умовах невизначеності

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) описала новації акцизу, законодавчі та нормативні зміни (чергові "зимові" зміни в ПКУ – чому законодавець й досі виправляє наслідки Закону №466, "приємності" для платників акцизу, але не для всіх; особливості терміну "реалізація пального", відповідальність за проведення операцій без реєстрації, особливості податкового контролю для виявлення потенційних платників акцизного податку, хто має право на пільгове входження в систему зареєстрованих платників акцизу; власне споживання пального: особливості термінології ПКУ, практичні ризики заправляння техніки за договорами підряду; позиція податківців щодо паливного акцизу по різних ситуаціях: договори зберігання власного пального, утримання з працівників "переліміту" використаного пального, заправка в баки транспортних засобів для акцизних платників; норми природного убутку нафтопродуктів: особливості застосування, як використовувати та кого стосується; природний убуток і списання нафтопродуктів в системі СЕА; річні коригування розбіжностей в обліку системи СЕА: нові правила порядку КМУ нарешті в дії!). Розповіла про акцизні склади (технічне оснащення, відповідальність за несвоєчасне обладнання; основні вимоги до обладнання акцизних складів: дати, встановлені ПКУ та позиція податківців у зв'язку з їх несвоєчасним обладнанням; відповідальність, що стосується обладнання та звітності щодо акцизних складів: як і за що застосовується, чи є "карантинний" пільговий період; вимоги до витратомірів і рівнемірів (чим регламентовано); чи може податкова поставити під сумнів правильність обладнання рівнемірами і витратомірами акцизних складів; які акцизні склади не підпадають під обладнання взагалі, які обладнуються тільки частково; коли обладнати акцизний склад, якщо статус платника виник в 2020 році або виникне у 2021 році; хто бере на себе обов'язки обладнання в разі оренди резервуарів). Описала переміщення пального автотранспортом і пересувні акцизні склади (що нового в технічних питаннях і документальному оформленні).

Бударіна Тетяна (бізнес-аналітик, компанія We.Code) розповіла про нове рішення "BAS. Модуль обліку акцизного палива" для "BAS Бухгалтерія ПРОФ" та "BAS Бухгалтерія КОРП".

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA) розповіла про дані про залишки та обіг пального в режимі "он-лайн" (чим регламентовані питання передачі даних про залишки пального до ДПСУ, відповідальність за неподання даних – з якого періоду застосовуватиметься; що таке передача даних в "автоматичному режимі", яке програмне забезпечення потрібне, хто може бути його постачальником; періоди, коли передача даних про залишки може здійснюватися не в автоматичному режимі; звітність по акцизним складам (правила складання Довідки №1 і Довідки №2); особливості щоденної і місячної Довідки №2, хто зобов'язаний які довідки складати і як буде здійснюватися податковий контроль; порядок коригувань даних в Довідках №1 і №2). Описала особливості роботи звірок в системі – положення Порядку КМУ №715 (як відбувається звіряння даних між фактичними залишками та даними системи СЕА; наслідки для платників акцизного податку, якщо відхилення перевищать допустимі значення, позиція податківців щодо наслідків врегулювання розбіжностей; "карантинні" послаблення в термінах реєстрації АН – як "відгукнеться" на рух пального в процесі звірок). Детально зупинилась на акцизних накладних, заявках на поповнення, коригуючих документах (акцизні накладні: оновлення порядку виписки та реєстрації; заявки на поповнення – що нового; деякі особливості формування розрахунків коригування) та ліцензуванні діяльності з обігу пального (особливості та новації).

 

Архів за 2023 рік

Архів за 2022 рік

Архів за 2020 рік

Архів за 2019 рік

Архів за 2018 рік