ДПС: доходи від продажу хліба та цукру, що частково були виготовлені на давальницьких умовах, включаються до доходу сільськогосподарського товаровиробника – платника єдиного податку ІV групи