Мінфін України про складання фінансової звітності у разі переходу підприємства на МСФЗ з урахуванням останніх змін, внесених до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»