Затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній