КМУ затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами