ДПС щодо виправлення помилок, пов’язаних з декларуванням рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування