Внесено зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та окремих НП(С)БО і форм фінансової звітності