Мінфіном України затверджено форму та порядок заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній