Затверджено форму Одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її подання