МОН України розробив рекомендації щодо передачі закладів професійної та фахової передвищої освіти з державної в комунальну власність