Внесено зміни до Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»