ДПС щодо оподаткування операції із внесення нерезидентом до статутного капіталу резидента додаткового внеску у розмірі неповерненої заборгованості за позикою