НАЗК щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час реалізації керівниками повноважень з питань оплати праці