КМУ розширив перелік календарних днів (періодів), не відпрацьованих з поважних причин, які не враховуються під час обчислення середньої зарплати для розрахунку страхових виплат