Мінекономіки України затвердив форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання