Внесено зміни до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання