КМУ щодо віднесення посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад