КМУ визначив процедуру здiйснення монiторингу вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення