ДПС щодо обліку простроченої дебіторської заборгованості за експортним контрактом у сумі незначної незавершеної операції, якщо загальна сума експортної операції підлягала валютному нагляду