Мінфін України вніс зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»